muskulær nålebehandling

muskulær nålebehandling

Hos Oslo kiropraktikk tilbyr vi en behandlingsmetode som ligner akupunktur, kalt Dry needling. Det er også kjent som intramuskulær stimulering der bruk av faste filiformnåler brukes til behandling av myofasciell smerte og triggerpunkter.

I klinisk praksis ser vi et stort antall pasienter som daglig presenterer smerter som kommer fra musklene og bindevevet. Disse pasientene lider av myofascialt smertesyndrom, som er preget av smertefulle triggerpunkter (hyperirritable flekker i muskelfibrene). Noen pasienter omtaler disse som muskelknuter.
 
Triggerpunkter dannes av stramme bånd i muskulaturen. Disse båndet er forårsaket av overdreven skadelig kjemisk stimulering. Opprinnelig dannes de som en beskyttelsesmekanisme, men blir så problematiske når hypoksi oppstår grunnet redusert blodtilstrømning, noe som forårsaker smerter i området. Samtidig reduseres ph-balansen rundt området og forårsaker perifer smertesensitivitet. Dette kan ledsages av redusert muskelstyrke i det aktuelle området. 
Myofascielle triggerpunkter antas å være en konsekvens av: 

 • Uvanlig eksentrisk eller konsentrisk belastning (overbelastning av muskelen)
  f.eks løfte for tungt og som muskelen ikke klarer å holde. (akutt traume)
 • Vedvarende holdninger
  f.eks dårlig holdning
 • Gjentagende bevegelser med lav belastning
  F.eks. Holde armen i en ugunstig stilling mens du bruker musen hele dagen på jobb, som kan føre til tennisalbue.

Behandlingen innebærer å sette en tynn nål i området der triggerpunktene er. Dette vil gi følgende resultater:

 • En umiddelbar reduksjon i lokale, refererte og utbredte smerter
 • Gjenoppretting av bevegelsesutslag
 • Gjenoppretting av muskelstyrke
 • Gjenoppretting av muskelaktiveringsmønstre. Dette er spesielt viktig ved kroniske tilstander.

Dry Needling er en effektiv, rask, trygg og lite invasiv metode når den brukes i samsvar med gjeldende prinsipper. På Oslo Kiropraktikk brukes dry needling sammen med kiropraktisk manipulasjon (HVLA) og funksjonell trening.