Nakke smerte

De fleste vil oppleve nakkesmerter en eller annen gang i løpet av livet. Dette kan komme av ulike årsaker og med ulik intensitet, alt fra lette muskelsmerter til mer alvorlige komplikasjoner som skiveutglidning eller prolaps. Nakkesmerter kan være akutt (skje momentant som følge av skade) eller kronisk (skje gradvis over en tidsperiode) og ha stor innvirkning på livskvalitet. De vanligste årsakene til nakkesmerter er stress, traume, gjentakende stresskader, dårlig ergonomi, og dårlig holdning.